Trạng thái: Còn hàng
10.000₫

Số lượng

1. Loại nhỏ: 10.000đ/c

2. Loại to: 15.000đ/c

3. Loại đại: 25.000đ/c